Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Регистрация

Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение

  • За АЛЦПО   ( 1 Article )
    Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение (АЛЦПО) е независимо сдружение, в което членуват едни от най-големите участници на пазара на обучителни услуги в България, обединили усилията си за издигане на авторитета им и създаване на благоприятни предпоставки за развитие на дейността им, в условията на лоялна конкуренция.

    Основната цел на Асоциацията е да подпомага своите членове при осъществяването на дейността им по професионално обучение и да защитава техните права и интереси пред държавните органи, обществени организации и други лица.

    Като част от дейността си Асоциацията изготвя становища по проекти на нормативни актове, които са свързани с професионалното обучение или се отнасят до него, организира различни форуми и образователни мероприятия в областта на професионалното обучение за служителите на членовете си.